Godziny dostępności

 

 

Interesantów

w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje Dyrektor Poradni lub osoba wyznaczona

we wtorki w godz. 8:00 - 15:00

i poza godzinami pracy w środy

w godzinach 12:45-13:00

 

 

Specjaliści pracujący w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wierzbicy prowadzą dodatkowe konsultacje według podanego poniżej harmonogramu.

 

Lp.

Imię i nazwisko specjalisty

Godziny dostępności

1.

Justyna Diediuk

Czwartek 11:00-12:00

2.

Aleksandra Czuwara

Czwartek 11:00-12:00

3.

Agata Sosnowska

Poniedziałek, wtorek 11:30-12:00

4.

Marzena Sawecka

Środa 10:00-11:00

5.

Magdalena Kotlińska

Czwartek, piątek 11:30-12:00

6.

Magdalena Boraczuk

Poniedziałek, wtorek 15:30-16:00