Konsultacje specjalistów

Specjaliści pracujący w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wierzbicy prowadzą dodatkowe konsultacje według podanego poniżej harmonogramu.

Lp.

Imię i nazwisko specjalisty

Godziny dostępności

1.

Justyna Diediuk

Wtorek 11:00-12:00

2.

Aleksandra Czuwara

Czwartek 11:00-12:00

3.

Agata Sosnowska

Poniedziałek, wtorek 11:30-12:00

4.

Marzena Sawecka

Środa 10:00-11:00

5.

Magdalena Kotlińska

Piątek 11:00-12:00

6.

Magdalena Boraczuk

Poniedziałek, wtorek 15:30-16:00