Jak przygotować się do wizyty w poradni?

Jak przygotować się do wizyty w Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej?

 

 1. Należy się umówić telefonicznie lub osobiście – wtedy sekretariat wyznaczy termin spotkania
 2. Procedura diagnostyczna zaczyna się od wywiadu z rodzicem
 • wywiad przeprowadza specjalista – psycholog, pedagog lub logopeda
 • w jakim celu przeprowadzany jest wywiad i o co pyta specjalista?

wywiad ma na celu ustalenie przyczyny zgłoszenia dziecka do poradni, ukierunkowanie pomocy. Rodzic może wtedy dokładnie opisać swoje obawy, troski. Zadaniem specjalisty jest przedstawić jakie formy pomocy może zaproponować poradnia lub poinformować o innych formach pomocy aktualnie dostępnych

 • o co jeszcze pyta specjalista?

specjalista zawsze jeszcze pyta o to, jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka, kiedy wystąpiły trudności

 • czy rodzic powinien się w jakiś specjalny sposób przygotować do rozmowy ze specjalistą?
 • nie ma potrzeby, by rodzic w jakkolwiek szczególny sposób przygotowywał się do rozmowy. Pytania są zwykłą, ukierunkowaną rozmową dotyczącą dziecka. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzic zgłasza się do poradni, bo jest już ukierunkowany, np. przez lekarza i ma gotowe zaświadczenie lekarskie, które jest istotne do dalszych działań, wtedy należy je oczywiście przedstawić. Jednak, gdyby np. takie zaświadczenie było potrzebne w sprawie dziecka, a rodzic go jeszcze nie miał, to nie problem, wtedy specjalista poinformuje rodzica i będzie jeszcze czas, by je donieść.
 • czy rodzic musi znać odpowiedź na każde pytanie i czy na każde pytanie specjalisty ma obowiązek odpowiedzieć?
 • ! rodzic nie musi znać odpowiedzi na każde pytanie, ma również prawo do zachowania prywatności
 • co warto wziąć ze sobą?

- zawsze numer pesel dziecka

- jeśli zgłaszany problem dotyczy trudności szkolnych, to również zeszyty lub sprawdziany (bądź ich kopie), na których widnieją poprawki nauczyciela lub same w sobie obrazują trudności ucznia

 • ile czasu trwa wywiad?

ok. 45 – 60 minut

 1. Jak należy przygotować dziecko do badania?
 • zwykle diagnoza trwa około 3 godziny
 • dziecko powinno przyjść  wypoczęte, wyspane i w miarę możliwości zrelaksowane, dlatego w tym dniu powinno mieć wole od zajęć szkolnych
 • nie zapomnij wyposażyć dziecko w napój i jedzenie – w trakcie diagnozy mózg dziecka pracuje bardzo intensywnie, więc w przerwie należy się nawodnić i posilić
 • przede wszystkim poinformuj dziecko o wizycie w poradni i pozytywnie je do niej nastaw
 • unikaj pojęcia „badanie”, gdyż dzieciom kojarzy się ono z nieprzyjemnymi procedurami medycznymi; zamiast tego pojęcia można powiedzieć, np. „spotkanie”
 • poinformuj dziecko, że to będą zabawy, konkursy, quizy – nie musi znać wszystkich odpowiedzi, niektóre zadania mogą przypominać szkolne, ale nie będzie ocen i wcale nie trzeba się do nich przygotowywać
 • wyjaśnij dziecku, że poradnia to nie szkoła, więc będzie można robić przerwy, gdy dziecko zasygnalizuje taką potrzebę
 • pod żadnym pozorem nie oszukuj odnośnie celu wizyty w poradni – zawsze trzeba powiedzieć prawdę, adekwatnie do wieku i możliwości rozwojowych dziecka  - np. można powiedzieć, że „Będzie to spotkanie, które pomoże ustalić przyczynę skąd się biorą błędy ortograficzne w twoich pracach. Tam pracują osoby, które znają się na tym i są  życzliwe dzieciom”
 • nigdy nie obwiniaj! dziecka za doświadczane trudności, przeżywane problemy; spotkania w poradni nie można nazywać karą, ani nim upokarzać czy straszyć dziecko; wizyta w poradni nie może być też przedstawiana jako wyróżnienie; to zwyczajne miejsce, w który specjaliści udzielają pomocy zgodnie ze swoim zawodem, gdy jest taka potrzeba, a pracowników poradni obowiązuje tajemnica zawodowa, więc daj nadzieję!
 • i pokaż naturalność sytuacji! możesz dziecku wyjaśnić, że do poradni przychodzą dzieci ze względu na swoje indywidualne potrzeby, zadaniem specjalistów jest pomoc w określeniu optymalnych możliwości i warunków rozwoju dla każdego dziecka, a umówienie na spotkanie jest wyrazem troski rodziców o nie; trafiają tutaj uczniowie bardzo zdolni, przeciętni i słabsi, dzieci bardzo grzeczne i łobuziaki; do poradni uczęszcza coraz więcej dzieci, można rzec, że staje się to modne
 • dziecko w poradni nazywa się klientem, a nie pacjentem
 • podczas diagnozy rodzic powinien oczekiwać na dziecko w poczekalni, być do dyspozycji, zapewnij dziecko o swojej obecności – to dla niego bardzo ważne
 • ostatecznie to rodzic i dziecko zdecydują wspólnie, czy chcą przedstawić wyniki diagnozy w szkole.

Opracowała: Aleksandra Czuwara

                     pedagog, psycholog