Pracownicy

Dyrektor mgr Dorota Kaczor

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Psycholog - mgr Aleksandra Czuwara

Psycholog - mgr Justyna Diediuk

Psycholog - mgr Agata Sosnowska

Pedagog - mgr Dorota Kaczor

Pedagog - mgr Marzena Sawecka

Pedagog - mgr Magdalena Kotlińska

Logopeda - mgr Magdalena Boraczuk

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretarka - Aneta Gorczycka

Sprzątaczka - Małgorzata Kaleta

Konserwator - Sławomir Bąk