Warsztaty dla uczniów

Prowadzimy zajęcia w postaci prelekcji, warsztatów dla uczniów w szkołach. Tematyka zajęć jest zgodna z potrzebami zgłaszanymi przez naucycieli, pedagogów.