Bezpłatne szkolenia dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 21.12.2023

Informacja o szkoleniach realizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III”. Szkolenia będą prowadzone w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzozoemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, będzie także możliwość uczestnictwa w szkoleniach w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.


TEMATYKA i HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP
Lublin - 22 grudnia 2023 r. godz 9.00-11.00/ godz. 11.30-13.30

Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP
Lublin - 21 grudnia 2023r. godz. 9.00-11.00/ godz. 11.30-13.30
 
Aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączniu z targami pracy
Lublin - 21 grudnia 2023r. godz. 14.00-16.00/ godz.16.30-18.30
 
Podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP
Lublin - 20 grudnia 2023r. godz. 9.00-11.00/ godz. 11.30-13.30
 
Edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur  nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni
Lublin - 20 grudnia 2023r. godz.14.00-16.00/ godz.16.30-18.30
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/szkolenia