Oferta prelekcji, warsztatów, szkoleń

Utworzono dnia 31.10.2023

Oferta prelekcji dla rodziców, warsztatów dla uczniów oraz szkoleń rady pedagogicznej

 

Tematy spotkań

Osoba prowadząca

Prelekcje dla rodziców

Symptomy specyficznych trudności szkolnych – co powinno zaniepokoić i kiedy wskazane, by zgłosić się z dzieckiem do poradni

Pedagog – Marzena Sawecka

Motoryka mała – jak wspomagać dziecko w rozwoju funkcji motorycznych? (rodzice młodszych uczniów)

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Wpływ technologii na rozwój dziecka/ucznia.

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Mamo, tato poćwicz ze mną

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Warsztaty dla dzieci

Przemoc fizyczna – jak sobie z nią radzić?

Pedagog – Marzena Sawecka

Stres – jak sobie z nim radzić?

Pedagog – Marzena Sawecka

Hejt – jak sobie z nim radzić?

Pedagog – Marzena Sawecka

Uzależnienie od urządzeń techniki cyfrowej. Jej wpływ na życie i funkcjonowanie.

Pedagog – Marzena Sawecka

Cyberprzemoc – czym jest i jak sobie z nią radzić?

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Asertywność – sztuka bycia sobą

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Postawy prospołeczne, empatia, otwartość na odmienność

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Wirtualna rzeczywistość – zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami (uzależnienie od portali społecznościowych, gier, cyberprzemoc)

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Mjogoterapia – ćwiczenia oddechowe na macie

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Szkolenia rad pedagogicznych

Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się u dziecka (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)?

Pedagog – Marzena Sawecka

Podstawowe zasady pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, mutyzm, afazja)

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Uczeń „inny” od pozostałych – co robić, jak się zachować, jakie działania podjąć?

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Zaburzenia językowe w kontekście poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole ogólnodostępnej

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Istnieje również możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów spotkań.