Zmiana adresu mailowego Poradni!

Utworzono dnia 18.03.2024

Informujemy o zmianie adresu mailowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wierzbicy.

Aktualny adres: sekretariat@pppwierzbica.pl