Pedagodzy i psycholodzy odpowiedzialni za szkoły

Pedagodzy i psycholodzy odpowiedzialni za szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

1

Aleksandra Czuwara

 

Magdalena Kotlińska

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

 

Przedszkole ,, Pod Zieloną koniczynką” w Rudzie-Hucie

 

Szkoła Podstawowa w Stawie

 

2

Aleksandra Czuwara

 

Marzena

 Sawecka

Szkoła Podstawowa w Stołpiu

 

Szkoła Podstawowa w Czułczycach

3

Justyna

Diediuk

 

Magdalena Kotlińska

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

 

Żłobek Samorządowy w Wierzbicy

 

Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

 

4

Agata

Sosnowska

 

Magdalena Kotlińska

Szkoła Podstawowa w Okszowie

 

Technikum w Okszowie

 

 

5

Justyna

Diediuk

 

Marzena

Sawecka

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

 

Szkoła Podstawowa w  Święcicy

6

Marzena

Sawecka

 

Agata

Sosnowska

Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej

 

Szkoła Podstawowa w Sawinie

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie