Oferta prelekcji, warsztatów, szkoleń

Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy

 

Tematy spotkań

Osoba prowadząca

Prelekcje dla rodziców

Symptomy specyficznych trudności szkolnych – co powinno zaniepokoić i kiedy wskazane, by zgłosić się z dzieckiem do poradni.

Pedagog – Marzena Sawecka

Motoryka mała – jak wspomagać dziecko w rozwoju funkcji przygotowujących do nauki pisania? (rodzice młodszych uczniów).

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Wpływ urządzeń multimedialnych na rozwój dziecka/ucznia.

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Mamo, tato poćwicz ze mną.

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Rola rodziny w wychowaniu dziecka.

Psycholog – Agata Sosnowska

Rola rodziców w procesie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Psycholog – Agata Sosnowska

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole – poradnik dla rodziców 5 i 6-latków.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Jak pomóc mojemu nastolatkowi w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Wedle zgłaszanych potrzeb.

Psycholog – Justyna Diediuk

Warsztaty dla dzieci

Stres – jak sobie z nim radzić?

Pedagog – Marzena Sawecka

Hejt – jak sobie z nim radzić?

Pedagog – Marzena Sawecka

Uzależnienie od urządzeń techniki cyfrowej. Jej wpływ na życie i funkcjonowanie.

Pedagog – Marzena Sawecka

Moje emocje – emocje podstawowe. Wykład połączony z warsztatami. 

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Postawy prospołeczne, empatia, otwartość na odmienność.

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Wirtualna rzeczywistość – zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami (uzależnienie od portali społecznościowych, gier, cyberprzemoc).

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Mjogoterapia – ćwiczenia oddechowe na macie.

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Jak się uczyć – efektywne techniki uczenia się.

Psycholog – Agata Sosnowska

Rozwiązywanie konfliktów – doskonalenie umiejętności społecznych – warsztat.

Psycholog – Agata Sosnowska

Wedle zgłaszanych potrzeb.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Emocje w świecie dziecka. Czym są emocje? Rozpoznawanie i nazywanie emocji. Jak sobie z nimi radzić? – dla młodszych dzieci.

Psycholog – Justyna Diediuk

Przemoc fizyczna – jak sobie z nią radzić?

Psycholog – Justyna Diediuk

Szkolenia rad pedagogicznych

Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się u dziecka (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)?

Pedagog – Marzena Sawecka

Współpraca w grupie. Integracja zespołu klasowego.

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Uczeń „inny” od pozostałych – co robić, jak się zachować, jakie działania podjąć?

Pedagog – Magdalena Kotlińska

Zaburzenia językowe w kontekście poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole ogólnodostępnej.

Logopeda – Magdalena Boraczuk

Jak radzić sobie z przemocą i agresją ucznia – prelekcja i warsztat.

Psycholog – Agata Sosnowska

Samobójstwo jako poważne zagrożenie wieku dojrzewania.

Psycholog – Agata Sosnowska

Trudny rodzic klientem szkoły.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Procedury wydawania opinii i orzeczeń przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

Trening szczęścia dla nauczycieli – zajęcia warsztatowe.

Psycholog – Aleksandra Czuwara

O uzależnieniach behawioralnych. Zagrożenia w Internecie – na co uważać jako rodzic.

Psycholog – Justyna Diediuk